اسامی پروژه‌ها

توسعه فارس نت (وردنت عمومی زبان فارسی)

توسعه فارس نت (وردنت عمومی زبان فارسی)
توضیحات:

به طور کلی هستان شناسیهای لغوی متعددی برای زبان انگلیسی و برخی زبانهای دیگر وجود دارد که میتوان وردنت را به عنوان یک نمونه مناسب معرفی نمود. وردنت پایگاه دانشی حاوی اطلاعات درمورد واژه‌ها وترکیبات زبان(مفاهیم) اطلاعات نحوی آنها و روابط معنایی میان آنها میباشد.
در سال ۹۰ توسعه وردنت فارسی در دو حوزه عمومی و تخصصی ادامه یافت و در حال حاضر قابل بهره برداری است. در این پروژه نیز به دنبال توسعه این نسخه از وردنت میباشد.
با توجه به وردنت‌های بزرگی که در دنیا وجود دارد و تجربه پژوهشهای انجام شده، گسترش این پروژه هم ازجهت دامنه پوشش لغات زبان فارسی و هم تعداد روابط بسیار اهمیت دارد. در این پروژه به دنبال توسعه و تکمیل پروژه هستانشناسی عمومی زبان فارسی تا حدود ۱۰۰ هزار مدخل میباشیم. همچنین انتظار میرود در مورد اطلاعات مداخل و روابط میان آنها حداقل دقت۹۰ % تضمین شود.

بازه اجرای پروژه
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ الی۱۳۹۶/۰۵/۰۶

ایجاد سامانه توسعه کارکردهای مرورگر و توسعه انجمن تخصصی مرتبط

ایجاد سامانه توسعه کارکردهای مرورگر و توسعه انجمن تخصصی مرتبط
توضیحات:

با توجه به آنکه مرورگرها درگاه ورود کاربران به اینترنت هستند و می‏توانند به اغلب اطلاعات ردوبدل شده میان کاربر و اینترنت دسترسی داشته باشند، در اختیار داشتن یک مرورگر و تشویق کاربران ایرانی به استفاده از آن، می‏تواند تا حد زیادی به جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی کاربران ایرانی به خارج از مرزهای ایران کمک کند. به‌علاوه، یکی از خدماتی که مرورگرها به جویشگرها ارائه می‏دهند، تنظیم آدرس جویشگر به‌عنوان صفحه خانگی پیش‌فرض مرورگر است که باعث می‏شود، کاربر با ورود به مرورگر، بلافاصله به صفحه جویشگر هدایت شود

بازه اجرای پروژه
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ الی۱۳۹۵/۱۲/۰۸

تدوین چارچوب مقررات جویشگر بومی

تدوین چارچوب مقررات جویشگر بومی
توضیحات:

این پروژه تدوین کننده ضوابط و مقررات لازم برای فراهم آورنده خدمات جویش است به طوری که چالشهای حقوقی و اجتماعی و اقتصادی جویشگر را نسبت به جستجوکنندگان و ارائه دهندگان خدمات بررسی و الزامات حقوقی آن تبیین کرده سپس بر اساس آن مقررات گذاری می‌کند.

بازه اجرای پروژه
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ الی۱۳۹۵/۰۹/۰۵

آینده‌نگاری و تهیه ره نگاشت فناوری جویشگر بومی

آینده‌نگاری و تهیه ره نگاشت فناوری جویشگر بومی
توضیحات:

هدف اصلی این پژوهش پشتیبانی از استراتژی‌ها و برنامه‌های راهبردی طرح با رویکرد تحقق آینده ی مطلوب است. ابتدا به شناسایی مولفه‌های و متغیر‌های تاثیر گذار پرداخته می‌شود و پس ار آن روند تحولات جهانی در حوزه‌های مختلف مبتنی بر فضای مجازی شناسایی خواهند شد.
پروژه در حال حاضر از دو فاز اصلی تکیل شده که بخش نخست آن را فاز شناخت تشکیل می‌دهد این فاز به منزله ی ورودی چارچوب مورد نظر محسوب می‌شود.در فاز دوم این پژوهش لازم است تا بر اساس اطلاعات استخراج شده از فاز شناخت به تحلیل و تفسیر آن پرداخته و رهنگاشت مورد نظر را استخراج نمود.

بازه اجرای پروژه
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ الی۱۳۹۵/۰۷/۳۰

ایجاد شبکه تصویری برای فارس نت

ایجاد شبکه تصویری برای فارس نت
توضیحات:

هدف این پروژه ایجاد شبکه تصویری مبتنی بر سلسله مراتب موجود در شبکه کلمات فارس نت ۲ و ارائه رابط کاربری مناسب با نمایش دادگان شبکه تصویری ساخته شده به همراه کلمات مرتبط در فارس نت ۲ می‌باشد. همچنین ایجاد بستر لازم برای گسترش شبکه تصویری برای کلماتی در فارس نت ۲ که مختص فرهنگ ایرانی اسلامی بوده و فاقد معادل در ورد نت است و می‌توانند دارای معادل تصویری باشند و گسترش آن برای هزار واژه از این نوع، جز اهداف دیگر این پروژه است.

بازه اجرای پروژه
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ الی۱۳۹۵/۰۸/۰۶

نقشه راه امن سازی جویشگر بومی

نقشه راه امن سازی جویشگر بومی
توضیحات:

 طراحی و پیاده سازی جویشگر بومی در کشور به عنوان یک تجریه جدید نیازمند دقت در تولید سامانه‌ها و ارائه خدمات مبتنی بر آن از نظر رعایت ملزومات امنیتی مورد نیاز است. جویشگر بومی شامل مولفه‌های متعدد و سرویس‌های مختلفی است که هر کدام از آنها در معرض تهدیدات خاص امنیتی هستند و برای محافظت از آنها نیاز به ارائه راه حل‌های امنیتی خاصی است. بدین منظور در این پروژه برای مولفه‌های جویشگر بومی و سرویس‌های حائز اهمیت آن، نیازمندی‌های امنیتی هر بخش به طور دقیق تحلیل و بررسی شده و توصیه‌ها و الزامات امنیتی آن استخراج می‌شود. از این رو خروجی این پروژه، تهیه الزامات امنیتی لازم برای مولفه‌ها و سرویس‌های حائز اهمیت جویشگر بومی، ارائه توصیه‌های امنیتی و در انتها استخراج پروژه‌های امنیتی دارای اولویت است. 

بازه اجرای پروژه
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ الی۱۳۹۴/۱۲/۲۵

تدوین ساختار و روش‌های همکاری و تعامل بخش دولتی و خصوصی در طرح جویشگر بومی

تدوین ساختار و روش‌های همکاری و تعامل بخش دولتی و خصوصی در طرح جویشگر بومی
توضیحات:

هدف اصلی این پروژه، تدوین نظام نامه می‌باشد، بنابراین در این پروژه ابتدا چارچوب معماری جهت تدوین نظام نامه انتخاب می‌شود و متدولوژی مورد استفاده نیز مشخص می‌شود، سپس المان‌های نظام رصد به طور کامل و دقیق مشخص می‌شود و محل قرارگیری المان‌ها در هر سازمانی مشخص می‌شود. شرح عملکرد دقیق المان‌ها در شرایط عادی و در شرایط بحران  و اجزا سازنده این المان‌ها در این پروژه تدوین می‌گردند و همچنین مسائل مهم و حیاتی در این المان‌ها باید به طور کامل و دقیق مشخص شوند. 

بازه اجرای پروژه
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ الی۱۳۹۴/۰۸/۱۰

طراحی و ایجاد آزمایشگاه تحقیقاتی ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات وب فارسی

طراحی و ایجاد آزمایشگاه تحقیقاتی ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات وب فارسی
توضیحات:

با توجه به تصویب طرح جویشگر و نیاز به نظارت و رتبه بندی خدمات توسعه داده شده و همچنین نگهداری و پشتیبانی از خدمات موجود به منظور سرویس دهی به کاربران، نیاز است تا این فعالیت‌ها در قالب یک آزمایشگاه سازمان دهی شده و بستر لازم برای اجرای آنها فراهم گردد.

مهمترین هدف این آزمایشگاه شناسایی و فراهم سازی بستر ارزیابی و محک محصولات بومی مبتنی بر اولویت‌های طرح جویشگر می‌باشد. از طرفی تا کنون در راستای اهداف طرح در پژوهشگاه، محصولات متنوعی در زمینه خدمات جویشگر، دادگان و ابزارهای پردازش زبان و ابزارهای رصد و پایش آنها ایجاد و توسعه داده شده که در حال حاضر این محصولات تنها در طول زمان اجرای پروژه پشتیبانی شده و نگهداری این محصولات در بلند مدت دچار چالش‌های متعددی می‌گردد.

در حال حاضر، آزمایشگاه‌های متعددی در دانشگاه‌ها و موسسات مختلف داخل و خارج از کشور در حوزه خدمات وب و پردازش زبان فارسی مشغول به فعالیت هستند. در این پروژه ضمن شناسایی توانمندی‌های موجود، روال‌های تست، ابزار و دادگان مورد نیاز برای ارزیابی و اعتبار سنجی خدمات تحت وب مطرح در حوزه طرح موتور جستجو تکمیل می‌گردد.

بازه اجرای پروژه
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ الی۱۳۹۵/۰۲/۲۷

توسعه و به‌کارگیری رایانش ابری در سطح زیرساخت به‌عنوان سرویس در مرکز داده پژوهشگاه

توسعه و به‌کارگیری رایانش ابری در سطح زیرساخت به‌عنوان سرویس در مرکز داده پژوهشگاه
توضیحات:

ایجاد مراکز داده به جای سرورهای پراکنده، گامی بود که در گذشته موجب بهبود کیفیت سرویس دهی سرویس‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات شد. حرکت به سوی رایانش ابری گام بعدی همین روند است که موجب استفاده بهینه از مراکز داده موجود و کاهش هزینه‌ها از طریق افزایش بهره وری خواهد شد. لذا در این پروژه به نصب و پیاده سازی یک راه کار IaaS در مرکز داده پس از انجام مراحل امکان سنجی صورت می‌گیرد، بین کارمان‌ها و مارکت زمین با سامانه فوق سازگاری ایجاد می‌شود و نهایتا سرویس IaaS به سامانه‌های هدف در مراکز داده ارائه می‌شود.

بازه اجرای پروژه
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ الی۱۳۹۴/۰۶/۲۰

طراحی و توسعه یک سامانه نوین ترجمه ماشینی به‌منظور ارتقاء و بهبود سامانه‌های موجود ترجمه ماشینی فارسی انگلیسی

طراحی و توسعه یک سامانه نوین ترجمه ماشینی به‌منظور ارتقاء و بهبود سامانه‌های موجود ترجمه ماشینی فارسی انگلیسی
توضیحات:

ماشینی کردن ترجمه یکی از آرزوهای قدیمی بشر بوده است. تاکنون تلاش‌های بسیاری برای دستیابی به این آرزوی بشر صورت گرفته است. نتیجه این تلاش‌ها تولید الگوریتم‌ها و برنامه‌هایی است که می‌توانند به صورت محدود و در صورتی که متن مورد نظر کوتاه بوده و در حوزه ای باشد که سیستم مترجم برای آن حوزه آموزش دیده باشد، ترجمه با کیفیتی قابل قبول را ارائه دهد. با این حال، هدف این پروژه در حوزه ترجمه ماشینی، توسعه سیستمی است که بتواند ترجمه ماشینی کاملا اتوماتیک و بدون نیاز به انسان را ارائه دهد. 

بازه اجرای پروژه
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ الی۱۳۹۴/۱۰/۰۷

پیاده‌سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون صفحه وب (خرید سرویس جستجو)

پیاده‌سازی موتور جستجوی فارسی با پوشش پانصد میلیون صفحه وب (خرید سرویس جستجو)
توضیحات:

با توجه به اهمیت ویژه موتور جستجو برای کشور، برای پاسخگویی نیازهای کاربران ایرانی در فضای مجازی، درآمدزایی و ارتقا خرید و تولید محصولات داخلی به یک موتور جستجوی بومی نیاز مبرم می‌باشد. هدف از این پروژه، ارائه سرویس موتور جستجوی فارسی با پوشش بیش از پانصد میلیون صفحه فارسی به همراه سرویس‌های مورد نیاز مردم ایران و قدرت جذب و پاسخگویی به یک میلیون پرس و جو در روز می‌باشد. 

بازه اجرای پروژه
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ الی۱۳۹۵/۰۳/۲۰

تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی و پیاده‌سازی سامانه بومی، رتبه‌بندی و پایش وبگاه‌ها

تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی و پیاده‌سازی سامانه بومی، رتبه‌بندی و پایش وبگاه‌ها
توضیحات:

رتبه بندی و تحلیل وب سایت‌ها تاثیر به سزایی در بازار کسب و کار‌های اینترنتی دارد, حال سامانه بومی رتبه بندی و پایش وب سایت‌ها  در محدوده ای مشخص بر روی وب سایت‌ها ارزش گذاری کرده و عددی را به عنوان رتبه به هر وب سایت اختصاص می‌دهد; همچنین با انجام برخی تحلیل‌ها بر روی وب سایت‌ها مالک وب سایت را از تعاملات مخاطبان مختلف آن آگاه می‌نماید.

در این پروژه هدف طراحی و پیاده سازی یک سامانه بومی برای رتبه بندی و تحلیل وب سایت‌ها بر اساس الگوی صحیح دسترسی کاربران به شبکه است.

بازه اجرای پروژه
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ الی۱۳۹۶/۰۵/۱۲

صفحه‌ها

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۱۹۴ و ۸۴۹۷۸۱۳۳
  • رایانامه: didras@itrc.ac.ir

خبرنامه

عضویت در خبر نامه دیدرس، جهت دریافت آخرین اخبار و وقایع در زمینه طرح جویشگر بومی

درباره طرح

به پایگاه اطلاع‌رسانی طرح جویشگر بومی خوش آمدید، این پایگاه در راستای اطلاع‌رسانی معرفی اهداف، رویکردها و دستاوردهای حوزه جویشگر بومی از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ فعالیت خود را آغاز نموده است. با توجه به اینکه شناخت ظریفت‌ها در حوزه جویشگر همواره از اهم ماموریت‌های این طرح است، همواره پذیرای تماس‌های شما هستیم.