جویشگرهای بومی باید خدماتی متفاوت از گوگل ارائه دهند

به گزارش سیتنا، دکتر یاری در دومین همایش جویشگر بومی، گفت: هدف از برگزاری این همایش تعامل در راستای اشتراک گذاری محصولات جویشگرها برای تجاری سازی و معرفی به بازار است.

وی به استراتژی تجاری سازی در طرح جویشگر بومی اشاره و خاطرنشان کرد: باید خدماتی ارایه دهیم که گوگل در اختیار مردم قرار نمی‌دهد.

وی گفت: ایجاد سکوی خدمات و ارایه امکان تجاری سازی، ایجاد کنسرسیوم از شرکت ها و برخی از ارائه دهندگان با تجربه‌ی خدمات و ایجاد خوشه‌ی اقتصادی خدمات و محتوای جویشگر بومی از جمله استراتژی‌های تجاری سازی در این طرح است.

دبیر شورای راهبری جویشگر بومی، با اشاره به اینکه محصول زمانی در بحث تجاری سازی موفق می شود که فضای خالی بین بازار و مردم را پر کند، گفت: ما در بخش فنی خوب عمل کرده ایم و محصولات خوبی هم تولید نموده ایم.

مدیر طرح جویشگر بومی ادامه داد: ایجاد محیط مشارکت کسب و کار در حوزه‌ی خدمات و محتوای جویشگر بومی و ایجاد شرکت توسعه ای در راستای تجاری سازی محصول مطابق بازار از دیگر استراتژی تجاری سازی در طرح جویشگر است.

دبیر شورای راهبری جویشگر بومی با تاکید به رشد ناهماهنگ بخش فنی و توان تجاری به عنوان یکی از دلایل عدم موفقیت پروژه های دولتی در تجاری سازی، اظهار داشت: پروژه های دولتی ماموریت محور هستند و همچنین برای تعریف یک پروژه آن را بزرگ و پیچیده می کنیم که مانع تجاری سازی آن می شود.

دکتر یاری، توانمندی بالای فنی را از دیگر توانمندی طرح چویشگر بومی اعلام کرد و گفت: در جویشگر بومی در زمینه‌ی متن و نقشه، طرح های پژوهشی خوبی انجام شده است.