جلسه توسعه خوشه محتوا و خدمات جوش بومی

اولین جلسه توسعه خوشه محتوا و خدمات جویش بومی برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اولین جلسه توسعه خوشه محتوا و خدمات جویش بومی در روز دوشنبه هشتم خرداد در محل سازمان فناوری اطلاعات با حضور جمعی از بازیگران فعال در این حوزه شامل شرکت­های بخش خصوصی،  دانشگاه و موسسه­‌های پژوهشی و نهادهای حاکمیت و بخش عمومی برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مقدمه ای در خصوص خوشه­‌های فناوری اطلاعات و ضرورت وجودی آنها برای توسعه جویشگر و محتوای بومی ارائه گردید. در ادامه نقطه نظرات و چالش­های مطرح در خصوص همراهی بخش خصوصی در این مجموعه به منظور ایجاد فرصتهای مشترک توسعه تجاری و گسترش نوآوری، رقابت و همکاری در زیست بوم محتوا و خدمات جویش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  برای آگاهی از شرح کامل موضوعات مطرح شده در این جلسه به آدرس www.didras.ir مراجعه فرمایید.