آخرین اخبار و وقایعپیشرفت طرح جویشگر رضایت بخش است
دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی، از شناسایی توانمندی‌های موجود در کشور در این زمینه خبر داد و از پیشرفت طرح جویشگر ابراز رضایت کرد. به گزارش روابط عمومی...


فراخوان مشارکت در خدمات طرح جویشگر
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ ﺑﻮﻣﯽ، ﻓﺮاﺧﻮان اراﺋﻪ ﮐﺮد. ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ، اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ...

صفحه‌ها

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۱۹۴ و ۸۴۹۷۸۱۳۳
  • رایانامه: didras@itrc.ac.ir

خبرنامه

عضویت در خبر نامه دیدرس، جهت دریافت آخرین اخبار و وقایع در زمینه طرح جویشگر بومی

درباره طرح

به پایگاه اطلاع‌رسانی طرح جویشگر بومی خوش آمدید، این پایگاه در راستای اطلاع‌رسانی معرفی اهداف، رویکردها و دستاوردهای حوزه جویشگر بومی از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ فعالیت خود را آغاز نموده است. با توجه به اینکه شناخت ظریفت‌ها در حوزه جویشگر همواره از اهم ماموریت‌های این طرح است، همواره پذیرای تماس‌های شما هستیم.